Low Cost Hosting | Free Web Space | Dedicated Hosting | Windows Hosting | FrontPage Web Hosting | Business Hosting
cheap web hosting
Search the Web

ประเภทของนาฏศิลป์ไทย>>โขน
 

ประวัติ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ประเภท
     โขน
     ละคร
     รำและระบำ
     การแสดงพื้นเมือง
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ดนตรี
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
การแต่งกาย
     ตัวพระ
     ตัวนาง
     ตัวลิง
     ตัวยักษ์
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Pre-Post Test
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ภาคผนวก
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ประวัติผู้จัดทำ
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Space
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

โขนหน้าจอ

        เดิมเป็นการแสดงที่แทรกเข้าไปในการแสดงหนังใหญ่บางตอน เมื่อนำโขนเข้ามาแสดงแทรกบ่อย ๆ เข้า จึงให้มีการแสดงแต่โขนอย่างเดียวแล้วยกเลิกหนังใหญ่ไปในที่สุด แล้วก็มีการพัฒนาปลูกโรงยกพื้นขึ้นและขึงจอผ้าขาวแบบจอหนังใหญ่ แต่แก้ไขให้มีประตูเข้าออกทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ด้านซ้ายของเวทีวาดเป็นรูปปราสาทราชวัง สมมติเป็นกรุงลงกาหรือเมืองยักษ์ ส่วนด้านขวาของเวทีวาดเป็นรูปค่ายพลับพลาของพระราม ด้านบนของจอวาดเป็นรูปเมขลารามสูร และพระอาทิตย์พระจันทร์ ดำเนินเรื่องโดยการพากย์และเจรจา ผู้แสดงเป็นตัวเทวดาและตัวพระไม่ต้องสวมหัวโขนปิดหน้าทั้งหมด แต่สวมเครื่องประดับศีรษะที่เรียกว่าชฎาแทน วงปี่พาทย์ที่บรรเลงประกอบการแสดงมีวงเดียว เดิมตั้งอยู่บนเวทีต่ำกว่าเวทีโขนด้านหน้าโรง หันหน้าเข้าหาผู้แสดง ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนให้วงปี่พาทย์ตั้งอยู่หลังจอ

 

 
Back                                    Next